CAN HO ECO GREEN

ĐỊA ĐIỂM           :     QUẬN 7 - TP.HCM - VIỆT NAM

NĂM                    :     2021

DIỆN TÍCH          :     96 m2

NHÀ ĐẦU TƯ     :     TRẦN LÊ DIỄM TRANG 

Menu