T - HOUSE

ĐỊA ĐIỂM           :     BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI - VIỆT NAM

NĂM                    :     2021

DIỆN TÍCH          :     400 m2

NHÀ ĐẦU TƯ     :     Chị Thu 

Menu