TA - HOUSE

ĐỊA ĐIỂM           :     QUẬN 12

NĂM                    :     2020

DIỆN TÍCH          :     280 m2

NHÀ ĐẦU TƯ     :     Anh Dũng 

Menu